Bằng cách duyệt trang này, bạn chấp nhận việc sử dụng Cookie để cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn, để thực hiện thống kê lưu lượng truy cập và tạo điều kiện chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Để tìm hiểu thêm thông tin, bấm vào đây

Chất lượng và An toàn

An toàn sản phẩm là ưu tiên số một của Tập đoàn Hawley & Hazel. Cam kết đảm bảo chất lượng của chúng tôi được công nhận với rất nhiều giấy chứng nhận và giải thưởng, giúp Darlie trở thành thương hiệu chăm sóc răng miệng tin cậy trong khu vực.

SGS

2017
SGS ISO 9001

Quality Management Systems Certification

SGS

2017
SGS ISO 14001

Quality Management Systems Certification

SGS

2017
SGS ISO 22716

Quality Management Systems Certification

2013
Intertek ISO 22716:2007(E)

Cosmetics-Good Manufacturing Practices (GMP) Certification

2012
CQC ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2012
SGS ISO 9001:2008

Environmental Management Systems Certification

2012
SGS ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2011
Intertek GMPC

Good Manufacturing Practice of Cosmetic Products Certification

2010
CQC ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2009
SGS ISO 14001:2004

Environmental Management Systems Certification

2009
SGS ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2008
Intertek GMPC

Good Manufacturing Practice of Cosmetic Products Certification

2008
SGS ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

2008
CQC ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

2006
SGS ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

2004
TGA GMP

Good Manufacturing Practice for Medicinal Products

2003
SGS ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

1999
SGS ISO 9002:1994

Quality System Certification