Main menu

Main menu

Hơi Thở Nhẹ Thơm Mát Hơn

Hơi Thở Nhẹ Thơm Mát Hơn
Hơi Thở Nhẹ Thơm Mát Hơn

Ai chưa từng xấu hổ vì hơi thở khó chịu của mình?

Hôi miệng có thể ảnh hưởng rất nhiều tới đời

sống xã hội của bạn vì mọi người thường tránh

những người hôi miệng.

Ai chưa từng xấu hổ vì hơi thở khó chịu của mình?

Hôi miệng có thể ảnh hưởng rất nhiều tới đời

sống xã hội của bạn vì mọi người thường tránh

những người hôi miệng.

Các Vấn Đề về Vệ Sinh Răng Miệng

Các Vấn Đề về Vệ Sinh Răng Miệng
Các Vấn Đề về Vệ Sinh Răng Miệng

Thực tế 85% triệu chứng của hôi miệng có liên quan đến các vấn đề về vệ sinh răng miệng. Điều này có nghĩa là có thể tránh được hôi miệng! Việc thực hành vệ sinh răng miệng tốt có thể chống lại hôi miệng hiệu quả.

Nếu bạn duy trì vệ sinh răng miệng tốt và không có các vấn đề răng miệng cụ thể thì chứng hôi miệng của bạn có thể do các vấn đề y khoa khác gây ra. Trong trường hợp đó, bạn cần phải đến gặp nha sĩ để tìm ra nguyên nhân và được điều trị thích hợp.

Các Nguyên Nhân của Hôi Miệng

Các Nguyên Nhân của Hôi Miệng
Các Nguyên Nhân của Hôi Miệng

Vệ sinh nha khoa kém

Nhiễm trùng trong miệng

Nhiễm trùng đường hô hấp

Các tác nhân bên ngoài

Khô miệng (chứng khô miệng)

Bệnh lý toàn thân

Other Oral Health Topics

You May Also Like 1/3

Bạn có thể quan tâm

Bạn có thể quan tâm

Darlie Tác động kép

You May Also Like 2/3

You May Also Like 3/3

Địa điểm
HONG KONG
© Công ty TNHH Hawley & Hazel (BVI) 2014. Đã đăng kí bản quyền. Bạn đang thăm website Darlie Việt Nam
Bạn đang thăm website Darlie Việt Nam