Main menu

Main menu

Chất Lượng và An Toàn

Chất Lượng và An Toàn
Chất Lượng và An Toàn

An toàn sản phẩm là ưu tiên chính tại Hawley and Hazel Group. Cam kết của chúng tôi về chất lượng
đã được thể hiện ở nhiều chứng nhận và giải thưởng, khiến cho Darlie trở thành một thương hiệu uy tín
về chăm sóc răng miệng trên toàn khu vực.

Chất Lượng và An Toàn

An toàn sản phẩm là ưu tiên chính tại Hawley and Hazel Group. Cam kết của chúng tôi về chất lượng
đã được thể hiện ở nhiều chứng nhận và giải thưởng, khiến cho Darlie trở thành một thương hiệu uy tín
về chăm sóc răng miệng trên toàn khu vực.

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
2013

Intertek
ISO 22716:2007(E)

Cosmetics-Good Manufacturing
Practices (GMP) Certification

 

2012

CQC 
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

 

2012

SGS
ISO 9001:2008

Environmental Management
Systems Certification

2012

SGS
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

2011

Intertek
GMPC

Good Manufacturing Practice of
Cosmetic Products Certification

 

2010

CQC
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

2009

SGS
ISO 14001:2004

Environmental Management
Systems Certification

2009

SGS
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

2008

Intertek
GMPC

Good Manufacturing Practice of
Cosmetic Products Certification

2008

SGS
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

2008

CQC
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

2006

SGS
ISO 9001:2000

Quality Management
Systems Certification

2004

TGA
GMP
Good Manufacturing
Practice for Medicinal
Products

2003

SGS
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

1999

SGS
ISO 9002:1994

Quality System Certification

Kéo xuống để xem giải thưởng Darlie đạt được
Kéo xuống để xem giải thưởng Darlie đạt được
Địa điểm
HONG KONG
© Công ty TNHH Hawley & Hazel (BVI) 2014. Đã đăng kí bản quyền. Bạn đang thăm website Darlie Việt Nam
Bạn đang thăm website Darlie Việt Nam